Riktig temperatur på varmtvannsberederen

Senker du temperaturen på varmtvannsberederen for lavt, kan du risikere legionella!
I disse dager har strømprisene vært høye og folk tenker på strømregningen. Å senke temperaturen er ofte et tiltak som man stadig leser om i enøktipssene. Visse leverandører leverer boligberedere med en lavere satt temperatur og til med med en Ecofunksjon. Det er tidligere skrevet om å senke temperaturen på varmtvannsberederen for å spare strømpenger. Dette stemmer ikke, og det vil da kunne bli fare for oppblomstring av legionella. Mange produsenter også i Norge leveres også beredere med en forhåndsinnstilt temperatur på ca 60 grader, noe som ikke er varmt nok for å forhindre legionella. Dette gjør noen av produsentene for å oppnå et høyest mulig energimerke for markedsføring. Våre beredere er forhåndsinnstilt på en temperatur på over 70 grader.
 
Først hva er legionella?
Legionella er en bakterie som svever som slags farlige skyer i vannet. Denne bakterien formerer seg på 25-42 grader. I følge folkehelseinstituttet dør legionellabakterien raskt dersom den utsettes for 70grader. Legionella oppstår som oftest i kjøletårn, ismaskiner, beredere og andre vannbeholdere dersom temperaturen ikke er høy nok. Bakterien angriper lungene og det kan medføre betraktelig dødelighet blant eldre og immunsvekkede personer.
 
Sparing av strøm ved å senke temperaturen
Dett er skrevet om i både norske og danske medier at man vil kunne spare penger på å senke temperaturen på varmtvannsberederen. Sett bort ifra at det vil være mer gunstig for bakterieoppblomstring, er det ikke penger spart.
Dersom man senker temperaturen trenger man mer varmtvann når man tar en dusj eller ett bad. Dette fører igjen til at man bruker mer av vannet i tanket og det blir et høyere oppvarmingsbehov. Totalt sett vil regnestykket gå nesten i null.
Dersom man skrur ned temperaturen på varmtvannsberederen nærmer man seg faresonen for legionella, samt at innstillingene for varmtvann på dusj, kraner, badekar ikke stemmer overens lenger.
 
Varmtvann ut i røranlegget
Selv om berederen vi montere har en satt temperatur på 75 grader betyr ikke det at det er 75 grader som forlater varmtvannsberederen. På toppen av berederen sitter en blandeventil som tilsetter kaldtvann. Har du PEX rør (rør-i-rør) skal ikke temperaturen oversige 70grader over lengre tid. Kobberrør tåler en mye høyere temperatur. Vi anbefaler at blandeventilen er satt til 38-55grader. Dersom man skal sikre seg mot legionella må temperaturen være 60 grader, som igjen ikke er anbefalt på grunna av fare for skolding. Derfor bør vannledningene gjennomspyles.
 
Gjennomspyling og eliminering av legionella.
Legionella kan leve opp til 55 grader. Det som anbefales er at man tar en gjennomspyling av røranlegget med høy temperatur 4 ganger årlig for å eliminere bakterier. Dette er en tjeneste vi tilbyr våre kunder, hvor vi samtidig åpner siler og fjerner skitt slik at kraner ikke tetter seg igjen. Har man små barn i huset bør ikke tappevannstemperaturen være for høy (38grader). Da barnehud lettere skoldes. Det er en fin overgang mellom for høy temperatur og for lav, som kan gi bakterier grobunn. Derfor anbefaler vi uansett at rørne gjennomspyles 4 ganger i året for å være på den sikre siden. Ta kontakt dersom du trenger hjelp med innstillinger av temperaturen på din bereder.
Vi anbefaler at man benytter seg av kraner som har skoldesperre slik at man kan benytte seg at høyere temperatur ut fra bereder, samtidig som man beskytter barna i huset.


Varmtvannsbereder på hytta? Ferie?
Når man er på ferie så bruker mange å skru av varmtvannsberederen for å spare strøm. Da må man tenke på at bakterier gror når temperaturen synker på berederen.
Det er vanlig at man slår av varmtvannsberederen når man er ferdig på hytta etter påsken. Dersom varmtvannsberederen har vært skrudd av i kortere eller lengre tid, må det ikke brukes vann derfra til dusjing før vanntemperaturen har nådd opp til 70 °C. Det er derfor viktig at du som bruker vet eller kjenner til at termostaten er stilt riktig. Alle varmtvannsberedere vi leverer har en forhåndsinnstilt termostat på over 70 grader.
 
Serviceavtale på boligbereder, rørleggertjenester
Er du i tvil om du har en bereder som fungerer optimalt, redd for bakterier eller ønsker en kontroll? Vi har egne serviceavtaler for gjennomspyling av anlegg for å unngå bakterier, vedlikehold, påfylling av ekspansjonskar, sikre riktig trykk, reparasjoner, samt bytte av varmtvannsbereder. Våre dyktige rørleggere hjelper deg med en sikker gjennomspyling slik at du kan være trygg i din bolig, samtidig at vi sikrer at anlegget ikke går i stykker under heving av temperatur og testing av ventiler. Vi justerer tilbake temperaturen til riktig nivå på blandeventilen etter endt gjennomspyling. En blandeventil på varmtvannsbereder kan også med tiden justere seg opp eller ned. Derfor er det viktig at denne er stilt inn riktig for å oppnå rett temperatur på vannet. Sikkerhetsventilen på berederen kan hos noen dryppe. Dette kan være fordi det for eksempel er for høyt trykk på ledningsnettet. Vi kontrollerer også sikkerhetsventiler for å se til at disse fungerer som de