Når burde du bytte varmtvannsbereder?

Pensjonering av varmtvannsbereder

En boligbereder har ifølge Sintef en levetid på 15-20år. Det finnes mange som har beredere som er langt lengre som fremdeles produserer varmtvann i husstanden. Gamle beredere som lekker kan skape vannskader for store summer og dette er noe som skjer for flere tusen nordmenn hvert år.

Etter endt levetid på varmtvannsberederen vil pakninger, varmekolbe og blandeventil kunne ryke. Og det er derfor bedre å være føre var, bytte ut varmtvannsberederen, før skaden er oppstått. Skadeomfanget har en sammenheng på hvor berederen er plassert. Er det sluk i rommet, er det membran på rommet eller er berederen plassert i en øvre etasje? Dersom berederen lekker i et utett rom uten sluk vil dette kunne gi større skader på boligen.

Er du i tvil om hvor gammel din varmtvannsbereder er? Det skal stå informasjon om årstallet på din bereder på et klistremerke enten på toppen av berederen eller på siden.

Selv om det er en kostnad å anskaffe seg en ny boligbereder vil dette kunne spare deg for strømpenger da en ny bereder er bedre isolert og har en mer effektiv oppvarming.

 

Er du i tvil om hvor gammel din varmtvannsbereder er?

Det skal stå informasjon om årstallet på din bereder på et klistremerke enten på toppen av berederen eller på siden.

 

For lite varmtvann?
En stor del av kundene som ringer oss for utskifting av varmtvannsbereder ringer fordi de ikke har nok varmtvann til sin familie. I dag bruker vi mer varmtvann enn tidligere da vi dusjer oftere og mange har takdusjer som gir mer vann. Dersom du skal anskaffe deg en bereder som har et større volum er det viktig å ta hensyn til om man har plass. En større bereder er høyere, så se til at det ikke er noen skap over eller under berederen. Dersom du er usikker på hvor stor bereder du trenger i din bolig eller om du skal ha en ekspress, ta kontakt så hjelper vi deg med rett valg.

Noen opplever også at de kun får lunket vann ut av berederen. Dette kan ha ulike årsaker og er et tegn på at noe er galt. For å unngå oppblomstring av legionella bakterien er det viktig at berederen gjør jobben sin og holder en temperatur på 70grader eller mer.

 

Ødelagt varmtvannsbereder
En annen årsak til at det det trengs bytting av bereder er at termostaten eller varmekolben har gått i stykker. Dette kan repareres, men om berederen er gammel kan det være lurt å investere i en ny bereder.

Er berederen din blå eller oransje er dette tegn på at den er en gammel modell. Ser den sliten ut, er den gjerne det. De eldre modellene har dårligere isolasjon og effektivitet enn de nye modellene. Derfor anbefales det å oppgradere varmtvannsberederen til en nyere modell.

Er det synlig rust på din bereder bør du observere godt. Det trenger ikke være så alvorlig som at berederen lekker, men rust kan spre seg til ledninger og koblinger. Ved en kortslutning kan det være brannfarlig, eller selve berederen kan begynne å lekke.

Lekkasjer på varmtvannsberedere er også et stort problem i Norge, hvor mange tilfelles skyldes at berederen har gått ut på dato. Ifølge Finans Norges Vannskadestatistikk var det i 2017 hele 1757 lekkasjetilfeller som skyldtes slitasje og gamle varmtvannsberedere.

Blandeventil varmtvannsbereder

Har blandeventilen på varmtvannsberederne din røket? Dette er som regel en indikasjon på at det er på tide å bytte varmtvannsberederen. Vi opplever ofte at bytte av blandeventilen vil føre til større kostnader enn å bytte til en ny energi effektiv varmtvannsbereder. En feil på blandeventilen kommer sjeldent alene, ofte må varmekolbe og termostat også byttes.   

 

SPESIAL TILBUD

20 % på bytte av 200 liter varmtvannsbereder.

SE MER HER