Berederen drypper

Vi får stadig henvendelser av folk som sier at det drypper fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen. Det kan være flere årsaker til at denne drypper, og her er noen av de vanligste årsakene. 

 
En varmtvannsbereder holder høy temperatur – våre beredere holder 75 grader fordi vi ønsker at vannet ikke skal gi muligheter for oppblomstring av bakterier som for eksempel legionella. Det varme vannet blandes med kladt vann før det sendes videre ut i ledningsnettet. Temperaturen blir redusert til 38-55 grader for å unngå skolding og brannskader. 


Kaldt vann som kommer inn i berederen varmes opp. Det kalde vannet ekspanderer og får et større volum og trykk. En vanlig 200 liters bereder har en økning på ca 2,8% volum fra kaldt til varmt vann. Det er da sikkerhetsventilen slipper ut vann for å stabilisere trykket i tanken og den drypper. Står berederen i et rom med sluk vil dette renne til sluk, eller om den står i et benkeskap skal sikkerhetsventilen kobles mot avløp.  


At sikkerhetsventilen drypper i blant betyr ikke nødvendigvis at det er fare på ferde, men om den drypper konstant kan det være noe galt og det er rett og slett en utgift for sløsing av vann. Det vil koste deg penger for sløsing av varmtvann når ventilen drypper hele tiden.  


Er det slik at ventilen ikke drypper i det hele tatt og den er tett? Visste du at du skal åpne ventilen en gang i året og slippe ut vann i 5min for å sørge for at ventilen er fri for skitt og møkk? Er ventilen tett og det bygger seg opp trykk i tanken er dette ikke bra og må utbedres med det samme.  


 Det kan være at det ikke er montert en reduksjonsventil i boligen eller at den reduksjonsventilen du har er gammel og slitt. En reduksjonsventil passer på at vanntrykket som kommer inn i boligen ikke blir for høy og satt den ikke svinger for mye. Fordi at vanntrykket på det offentlige ledningsnettet øker om natten når ingen eller få bruker vannet. Da bygger trykket seg opp og kan gi økt trykk inn i boligen slik at det lekker av sikkerhetsventilen på berederen.  
 
 
 

En løsning som ofte er brukt for å få bukt på dryppingen er å installere et ekspansjonskar. Størrelsen på ekspansjonskaret varierer i forhold til hvor stor bereder du har. Dette hjelper vi deg med å avgjøre.  
 

 
 
Hva gjør du når det drypper?  
Denne typen arbeid er eget for en rørlegger, så det er bare å ta kontakt med oss så hjelper vi deg. Enten om det skal monteres et ekspansjonskar, bytte sikkerhetsventil, reduksjonsventil eller montere en ny varmtvannsbereder.   
Nye boliger skal ha et ekspansjonskar uansett, så om du har en gammel bolig kan dette være løsningen mot dryppingen.