Tikkende bombe i huset?

Tikkende bombe i huset?

Årlig får forsikringsselskapene saker som omhandler vannskade fra varmtvannsbereder. I 2017 var det ca 1700 saker inne angående dette temaet.

Det er mange som har berederen montert i et kjøkkenskap altså en benkebereder, rom uten sluk, kledd igjen for å skjule berederen.
Dersom det drypper eller lekker fra berederen som står i et rom uten sluk eller er synlig vil dette kunne føre til store skader da man ikke oppdager skaden med det samme.  Vi anbefaler alltid at det monteres en lekkasjestopper dersom varmvannsberederen ikke står i et rom med sluk. Man kan få inntil 30% rabatt på forsikringen dersom man har en forsikringsgodkjent vannstopper montert på hoved vanninntaket.
Disse vannlekkasjene gjorde skade for drøyt 90 millioner kroner i privathjem og bedrifter, ifølge tall fra Finans Norge.
Skaderekorden fra i fjor ligger an til å bli passert i år.

I følge IF Forsikring har boligberedere i rustfritt stål en forventet levetid på 15-20 år.
Det er mange i Norge som har en tikkende vannbombe i boligen sin som ikke tenker over dette.

En stor del av de større vannskadene skjer vedrørende benkeberedere i kjøkkenet hvor det ikke er sluk, da ofte i borettslag og sameier.
I første halvår av 2017 ble det rapportert hele 952 vannlekkasjer fra beredere som er mer enn 30 år gamle. Normalt sett ligger antall skader på mellom 600-700 fra gamle varmtvannsberedere, og dette tallet er ikke på vei nedover i følge trenden.
Selv om du er godt forsikret er det ikke gøy å få vannskader som renner nedover i etasjene og inn til naboens leilighet. I tillegg kan møbler, gulv og andre gjenstander bli ødelagt. Det kan også ta flere uker med varmluftsvifter til for å tørke opp vannskadene, deretter må håndverkere inn for å rette opp i skaden som også kan ta flere uker.

I følge IF Forsikring har boligberedere i rustfritt stål en forventet levetid på 15-20 år.Er du usikker på hvor gammel din bereder er?
Produksjonsåret på berederen står på tanken, enten på toppen eller på siden. Er den blå eller oransje er dette en gammel modell og på tide å skifte den ut.

I alle nye boliger er det krav om vannstoppeventil og det er en grunn til dette. En vannstopper stopper vanninntaket og trykket dersom sensoren oppdager fukt. Dette vil spare deg for enorme skader på boligen. Selv om du har et rom med sluk er det lurt om en vannstopper da om du er på ferie eller bortreist kommer hjem til en kjempehøy vannregning dersom berederen lekker.

 

Utdrag fra teknisk forskrift:
«I boliger og yrkesbygg tas det ofte i bruk produkter som kobles på bygningens faste vanninstallasjon. Dette kan være oppvaskmaskin, is(vann)maskin, kaffemaskin og lignende. Slike produkter inngår ikke i ”bygningstekniske installasjoner” og reguleres dermed ikke i byggteknisk forskrift. Forskriften gjelder her bygningens vanninstallasjon frem til tilkoblingspunktet for slike produkter. Krav i forskriften må oppfylles uavhengig av om produktet har lekkasjesikring.»
Ved nyinstallering av et slikt produkt som medfører endring på bygningens faste vanninstallasjon, må gulv og bakenforliggende konstruksjoner fuktsikres. Dette ivaretas for eksempel ved bruk av automatisk lekkasjestopper.