Feilkobling og rust på varmtvannsbereder

Rør-i-rør

Feilkobling og rust på varmtvannsbereder

I dag bygges nye boliger med vannrør av plast som heter Pex eller rør-i-rør. Dette er et materiale som er enklere å jobbe med i forhold til kobber, samtidig som det er rimeligere og tåler frost.

Men viste du at Pex ikke skal kobles direkte på varmtvannsberederen?
Plastrør skal ikke ha mer enn 70 grader varmtvann. Ut av berederen kommer det normalt 38-55 grader, men dersom termostaten på toppen av berederen er stilt inn feil eller er ødelagt. Ut fra berederen skal det være trykkslanger eller kobberrør minst 40cm før det koblet til plastrør.

Men viste du at Pex ikke skal kobles direkte på varmtvannsberederen?

 
Rust på varmtvannsberederen

Rust på varmtvannsberederen er den vanligste årsaken til lekkasjer, og det er ikke få lekkasjer i løpet av ett år – det er mange som har eldgamle beredere.

Mange tror at en varmtvannsbereder er evigvarende, men det stemmer ikke. En varmtvannsbereder over 15 år bør byttes ut. Etter 15år har blandeventiler og varmekolbe nådd sin pensjonsalder.
En stor andel av sakene hos forsikringsselskapene har i norske boliger skyldes lekkasjer som følge av korrosjon på varmtvannsberedere.
Vannet i varmtvannsberederne holder en temperatur på 70-75 grader for å unngå at det oppstår legionellabakterier. Blandeventilen på toppen av varmtvannsberederen tilfører kaldtvann, slik at vannet fra kranene i boligen holder en temperatur på rundt 38-55 grader. Denne prosessen sliter på blandeventilen og kan føre til det vi kaller korrosjon, eller rustskader.
Korrosjon vil si tæring på materialer ved kjemiske eller elektrokjemiske reaksjoner, for eksempel at metaller utsettes for vann over tid. Rust er et typisk eksempel på korrosjon. Du har kanskje også sett av kobberet kan bli turkis/blå, noe som også er tegn på korrosjon.
Koblinger, pakninger og rør som er koblet til selve varmtvannsberederen kan også bli utsatt for korrosjon, spesielt i selve koblingen til varmtvannsberederen eller i bøyen på rørene der vannet kan bli liggende. Det er også vanlig at det kan dryppe fra sikkerhetsventilen, noe som kan forhindres med et ekspansjonskar. Det er viktig at man tilser at sikkerhetsventilen fungerer som den skal ved å åpne denne opp i 5min en gang i året. Da skal vann komme ut. Om denne er tett ta kontakt med oss, så vi får byttet denne eller gjort andre tiltak. Dette er veldig viktig da det kan bygge seg opp trykk i tanken!
Sjekk berederen jevnlig for lekkasjer eller rust og vær sikker på hvor hovedstoppekranen i boligen er, samt sjekk om denne fungerer. Stoppekraner har en levetid som alt annet de også.

Sakte, men sikkert store skader
Rust på varmtvannsberedere kan forårsake store skader selv om det kun drypper litt. Vannet kan sive ut litt etter litt og det er ikke sikkert at du har lagt merke til dette før det har kommet mye vann. Gulvet kan ha blitt gjennomtrukket av vann og det kan ha rent nedover i etasjene.
De gamle berederne er ofte plassert i benkeskap på kjøkken der det ikke er noe sluk som lekkasjevann kan renne ned. Her skal du i så fall ha en vannstopper. En vannstopper har en sensor som oppdager fukt og vil deretter automatisk stoppe vanntilførselen. Forsikringsselskapene vil kunne gi deg opptil 30% rabatt på din forsikring dersom du installerer en vannstopper. Dette gjelder da for oppvaskmaskin, bereder, kjøleskap med isbitmaskin, vaskemaskin eller andre vannuttak.
Hovedsakelig er det de eldre varmtvannsberederne, de som er 15 år eller mer, som har problemer med lekkasjer.
De nye berederne vi monterer er i rustfritt stål som igjen er bedre enn eldre med tanke på rust.

Pensjonister av beredere
Selv om vi sier at 15 år er gammelt så ser vi ofte beredere som er 20-30år og til og med eldre. Disse har holdt godt, men de nye berederne er mye mer effektive og vil spare deg for strømpenger. Er berederen gammel er det som regel best å bytte den ut fremfor å reparere denne.
Oransje eller blå varmtvannsbereder er gamle modeller. Årstallet for produksjon står på berederen.