Spar strøm varmtvannsbereder

Spar strøm ved ny varmtvannsbereder.

Det er mange faktorer å ta hensyn til i en slik test.

Varmtvannsberederen er et av apparatene som ofte trekkes fram når vi snakker om strømsparing og hvordan vi kan redusere strømregningen. Dette er spesielt aktuelt i disse dager da strømprisene er betraktelig høyere enn det vi har vært vant til i Norge de siste årene.
I OSO Hotwater får vi mange henvendelser om tips og råd på hva bolig- og hytteeiere kan eller bør gjøre for å redusere kostnadene knyttet til berederne og strømpriser. Vi opplever at det er mange forskjellige løsninger som deles i sosiale medier og alle er kanskje ikke like gode. Noen kan være direkte farlige og vil gjøre at eieren av berederen kan få problemer med forsikringsselskapet dersom noe skulle skje.

 

Råd om varmtvannsbereder og strømsparing


Spar strøm med varmtvannsberederen
Kan jeg bruke et tidsur for å varme opp tanken når det er rimeligere strøm?
Ja det kan du! Men du bør absolutt få elektriker til å montere en fast installasjon med ett skikkelig tidsur som tåler lasten. Det er i dag ikke lov å montere nye varmtvannsberedere som er over 1500 W på vanlig stikk på grunn av brannfaren. Å sette inn et mellomledd vil derfor heller ikke være noen god idé, du får to stikkontakter etter hverandre som øker faren. Det finnes mange typer tidsur og det kan være vanskelig å garantere kvaliteten på disse.

Bør jeg trekke ut kontakten for berederen på dagtid for å ikke varme opp når strømmen er dyr?


Vi anbefaler at varmtvannsberederen står tilkoblet hele tiden. Å stadig trekke ut kontakten for så å sette den inn igjen, vil øke slitasjen på kontakten, og er veldig uheldig. I utgangspunktet skal man jevnlig sjekke tilkoblingen for varmegang, og med en «sliten» kontakt øker risikoen. Også ville det jo være veldig dumt om man skulle glemme å sette inn kontakten igjen når man har behov for mye varmtvann. Selv om OSO sine beredere holder på temperaturen opp til 14 dager uten tilføring av varme, så er det ingen garanti for at det er nok varmtvann hvis det er forbruk. Ønsker du allikevel å kunne skru av berederen så få en elektriker til å montere godkjent bryter.

Kan jeg justere ned temperaturen på berederen min?


Ja det er mulig å senke temperaturen på alle våre varmtvannsberedere, men det har ingen hensikt. Berederne i dag er skumisolerte, og varmeavgivelsen du sparer er minimal. Husk at berederen står i huset så varmeavgivelsen er ikke ett tap, den er med på oppvarmingen. Berederne kommer forhåndsinnstilt på 75 °C og dette er den mest økonomiske temperaturen i forhold til kost-nytte. Eneste du oppnår ved å stille ned temperaturen er mindre kapasitet. Da er du også 100 % sikker i forhold til bakterier som Legionella. Her kan du lese mer om våre varmtvannsberedere.

Hva er den beste måten å spare strøm i forbindelse med oppvarming av vann?

Om du har en gammel varmtvannsbereder bytt den til en ny og energieffektiv varmtvannsbereder. Du vil ved et bytte spare fra 500kWh.


Bruk mindre varmtvann! Installert sparedusj, du kan faktisk spare inntil 50% varmtvann ved montering av sparedusj. Dette hjelper både økonomien og miljøet.  Slå av dusjen når  du såper inn håret og kroppen. Buk mobilen til å ta tiden du er i dusjen, prøv og halver tiden ved å sette på alarm når du dusjer. 

OSO styringssystem for varmtvannsbereder!

Det er også en glad nyhet fra OSO. De jobber nå hard med å lansere et egent strømsparing system.

Smarthus løsningen vil være i samspill med strømnettet og derfor varme opp vannet når det er rimeligst strøm. Det vil også medfølge egen app som kan styre varmtvannsberederen, det er derfor ikke behov for et komplisert smarthusløsning. 

OSO Charge vil kobles til Nord Pool, den nordiske strømbørsen, for å avgjøre når strømmen er billigst.

Plassering av varmtvannsberederen!

Det er viktig at varmtvannsberederen ikke er plasser i et rom som er kald. Dette vil føre til at du har et større varmetap. Som igjen fører til hyppigere oppvarming og merforbruk av strøm.

 

Kilde. OSO