Enova støtte inntil 5000kr

Smart varmtvannsbereder

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du skaffer deg en smart varmtvannsbereder.

Kan jeg få støtte?

Gå til enova.no klikk på knappen Registrer tiltak

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Målet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre smarte klimatiltak. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Eier du en helårs-/fritidsbolig i Norge og har selv har stått for investeringen i varmtvannsbereder med styring, kan du få penger tilbake. Varmtvannsberederen med styring må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Hva får jeg i støtte?

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Målet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre smarte klimatiltak. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Eier du en helårs-/fritidsbolig i Norge og har selv har stått for investeringen i varmtvannsbereder med styring, kan du få penger tilbake. Varmtvannsberederen med styring må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Hvor mye kan jeg spare?

En smart varmtvannstank reduserer ikke energibruken, men passer på at vannoppvarmingen skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris. Hvor mye du sparer avhenger av hvor mye varmtvann du bruker og hvor stor variasjonen i strømpris er. En 200 liter varmtvannsbereder lagrer ca. 14 kWh. 

Hvordan får jeg støtte?

Når en smart varmtvannsbereder er installert og alle kostnader er betalt registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon. 

 

Kilde Enova