Hvorfor har man ekspansjonskar på bereder?

Ekspansjonskar samler opp drypp

Hva er et ekspansjonskar og hvorfor trenger du det?


Et ekspansjonskar et en liten tank som er koblet opp mot varmtvannsberederen dit som samler opp trykk og overskuddsvann fra en varmtvannsbereder.
Når kaldt vann kommer inn i en tom bereder ekspanderer dette, blir større i volum, når det varmes opp. Om man ikke har et ekspansjonskar og vannet utvider seg vil dette dryppe via sikkerhetsventilen i bunn. Et ekspansjonskar vil derfor fange opp dette vannet slik at det ikke sløses med vann og kan bli vannskader.

Om man ikke har et ekspansjonskar og vannet utvider seg vil dette dryppe via sikkerhetsventilen i bunn.

På nye boliger er det krav om ekspansjonskar. Dette er ikke et krav på eldre boliger, og det er ikke sikkert at du har behov for det uansett. Man skal alltid tilse at sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen fungerer som den skal. Ved 9 bars trykk vil denne blåse eller dryppe vann. Dette er rett og slett for å lette på trykket i tanken. Har du en eldre bolig uten reduksjonsventil på vanninntaket er sannsynligheten større for at du trenger et ekspansjonskar. Selv om du ikke har et unormalt trykk i boligen vil trykket øke fra 1-2 bar om natten da få eller ingen bruker vannet på det offentlige ledningsnettet.

Er det slik at sikkerhetsventilen er tett kan dette skyldes at det er mye skitt inne i berederen. Det vil danne seg skitt og smuss i berederen og dette kan tette sikkerhetsventilen. Sikkerhetsventilen skal åpnes en gang i året og tømme ut vann ca 5 minutter for å sikre at den ikke er tett. Er ventilen tett og du ikke har et ekspansjonskar, samtidig som at termostaten er gammel og kan ha røket, vil trykket i berederen bygge seg opp noe enormt og den kan eksplodere!

Få med noe om borettslag der det er flere varmtvannsbereder tilkoblet til et anlegg ( det må da ha et ekspansjonskar for hele borettslaget da det ikke vil hjelpe med en lokalt for den aktuelle vvb da er et system. Om det ikke er mulig med feles ekspansjonskar så må det monteres tilbakeslagsventil og reduksjonsventil på vanntilkoblingen til leiligheten for at man skal få et ekspansjonskar lokalt for leiligheten til å fungere.