Varmtvannsbereder best i test 2019

Best i test varmtvannsbereder

Varmtvannsbereder best i test 2019

Det er mange faktorer å ta hensyn til i en slik test.

Men for de fleste investeringer er det ytterst viktig å se på kvalitet. For med den beste kvaliteten trenger du ikke tenke på utskifting av varmtvannsberederen før om veldig mange år. Da lønner det seg å tenke mindre på innkjøpsprisen i dag, og mer på å få installert et kvalitetsprodukt på en profesjonell og godt dokumentert måte.

Vi i byttevarmtvannsbereder.no kan hjelpe deg med akkurat dette, og vi satser på norsk kvalitet, varmtvannsberedere fra norske OSO Hotwater. Varmtvannsberedere fra OSO produseres i Norge, og et høyere automasjonsnivå sørger for konkurransedyktige priser. Kvaliteten i alle prosesser er dokumentert av tredjeparts sertifiseringer (ISO 9001). Dette er produksjon i verdensklassen, utført av en norsk bedrift med historie fra 1932, med tre generasjoner.

Foruten den aller beste kvaliteten på produktet, er det mange andre egenskaper som gjør OSO varmtvannsbereder best i test.

 

Egenskaper som gjør OSO best i test 2019

Foruten den aller beste kvaliteten på produktet, er det mange andre egenskaper som gjør OSO varmtvannsbereder best i test. Det er en varmtvannsbereder som gir mer varmtvann enn andre beredere. Én av tre husstander i Norge har en varmtvannsbereder fra OSO, noe som vitner om høy kvalitet. Disse berederne har også høy temperatur, 75 grader, så du slipper å tenke på fare for legionella. Ønsker du å koble til et solcellepanel, er det heller ikke noe problem.
Energimerking viser hvor mye varmetap varmtvannsberederen har, og her kommer OSO nok en gang veldig godt ut. OSO Saga 120 har energiklasse B, mens konkurrenten Høiax titanium eco 120 liter har energiklasse C*, CTC economic 120 liter har energiklasse C**. Velger du OSO, vil du derfor bruke mindre strøm på et produkt vi er avhengige av daglig for å dusje og bruke varmt tappevann. Det lønner seg dermed nok en gang å velge kvalitet. For i energimerking kommer OSO også best ut i test.


Ingen fare for legionella og mest varmtvann
Som nevnt leverer OSO varmtvannsberedere 75 grader, og du slipper å tenke på legionella. Høiax Eco 120 og Eco 300 leverer kun 60 grader*, noe som reelt sett gir fare for legionellabakterier. OSO saga 300 gir hele 539 liter med ferdig blandet forbruksvarmtvann, mens Høiax titanium eco 300 kun gir 391 liter. CTC oppgir 460 liter i sitt produktdatablad***, så her er det helt klart igjen at OSO er helt klart best i test når det gjelder oppvarming og hvor mye ferdig forbruksvann du kan bruke.

Fremtiden og muligheter for reservedeler
Hvis du mot formodning måtte trenge service eller reservedeler til varmtvannsberederen din, er det godt å vite at OSO «alltid» har vært der, og vil også være der for deg i fremtiden. Når byttevarmtvannsbereder.no har montert en OSO varmtvannsbereder hos deg, får du 10 års garanti på produktet. Dette er en utvidet garanti som viser at OSO alltid er best i test, også når det gjelder garantier. OSO har også egne servicesentre du kan ringe for anbefalinger og råd. Kontakt byttevarmtvannsbereder.no i dag, og få et produkt du kommer til å være fornøyd med i mange år fremover.


* Høiax
**CTC Economic
***CTC produktdatablad